Wyniki 16 Turnieju z 21.08.2019 (ostatni przed TOP12)
Dodane przez tomekjez dnia Sierpień 26 2019 22:26:44
Wyniki 16 Turnieju z 21.08.2019 (ostatni przed TOP12)
1 MichaƂ Bodnar 49
2 Ɓukasz Bolek 46
3 Dominik WojdyƂa 43
4 BartƂomiej Gala 40

Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Wyniki 16 Turnieju z 21.08.2019 (ostatni przed TOP12)
1 MichaƂ Bodnar 49
2 Ɓukasz Bolek 46
3 Dominik WojdyƂa 43
4 BartƂomiej Gala 40
5-6 Marcin Bodnar 37
PaweƂ ApostoƂ 37
7-8 Damian Dąbrowski 34
Tomasz Wala 34
9-12 Tadeusz Szymoniak 31
Jan Szerocki 31
Dawid Gala 31
Jacek Szelest 31
13-16 MichaƂ Majchrzak 28
Angelika Janik 28
Bogdan WeƂna 28
Mariusz Ɓakomy 28
17-20 Dawid Taler 25
Andrzej ZieliƄski 25
Alojzy Nowak 25
Sergio 25