Wyniki 15 Turnieju z 21.08.2019
Dodane przez tomekjez dnia Sierpień 23 2019 10:09:57
Wyniki 15 Turnieju z 21.08.2019
1 Ɓukasz Bolek 47
2 RafaƂ Bruzda 44
3 MichaƂ Bodnar 41
4 Damian Dąbrowski 38

Rozszerzona zawarto¶æ newsa
Wyniki 15 Turnieju z 21.08.2019
1 Ɓukasz Bolek 47
2 RafaƂ Bruzda 44
3 MichaƂ Bodnar 41
4 Damian Dąbrowski 38
5-6 Witold Urban 35
Tomasz Wala 35
7-8 Dominik WojdyƂa 32
Jan Pasieczny 32
9-12 MichaƂ Urban 29
Marcin Bodnar 29
PaweƂ Lelek 29
BartƂomiej Gala 29
13-16 Bogdan PalczyƄski 26
Dawid Gala 26
Bogdan WeƂna 26
Zbigniew Karatnik 26
17-18 Mariusz Janiszewski 23
Mariusz Ɓakomy 23