II Memoriał Marka Wróblewskiego
Dodane przez losfer dnia Grudzień 12 2017 07:25:55
Serdecznie zapraszamy na II Memoriał Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym w dniu 17.12.2017

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- 17 grudnia 2017 r.
Kraków hala widowiskowo - sportowa klubu sportowego BRONOWIANKA
ul. Zarzecze 124a 30-134 Kraków

Rozszerzona zawartość newsa
Serdecznie zapraszamy na II Memoriał Marka Wróblewskiego w tenisie stołowym w dniu 17.12.2017
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
- 17 grudnia 2017 r.
Kraków hala widowiskowo - sportowa klubu sportowego BRONOWIANKA
ul. Zarzecze 124a 30-134 Kraków

ORGANIZATORZY:
Międzyszkolny Klub Sportowy przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym

ZGŁOSZENIA:
zgłoszenie mailowe na adres: MW@ksos.pl albo przez formularz zgłoszeniowy https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVywnwE29WWKkhbprRq-YGCW4Z8RbrhJ107zgzcLbDrhDNrA/viewform?c=0&w=1 do 15.12.2017 do godziny 23.00; w zgłoszeniu należy podać: nazwisko, imię, kategorię, rok urodzenia oraz klub /miejscowość,
- osoba zgłaszająca wysyłając zgłoszenie potwierdza, że uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie
- wszelkie zapytania proszę kierować do Filipa Utylskiego 502937491
- zgłoszenia w dniu zawodów nie będą respektowane
- turniej bez wpisowego

KATEGORIE:
kategoria żak (ur. w 2007 i młodzi)
kategoria młodzik (ur. w latach 2005 r11; 2006)
kategoria kadet (ur. w latach 2003 r11; 2004)
kategoria juniorów (ur. w latach 2000 r11; 2002)
turniej otwarty
turniej dziewcząt(ur. do 2002)
turniej kobiet (ur. 2001 i starsze)
turniej weteranów (ur. w latach 1977-1963)
turniej weteranów (ur. w 1962 r. i starsi)
Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii starszej ale wówczas tracą prawo do gry
we własnej kategorii.
Zawodnicy mogą startować maksymalnie w dwóch turniejach: swojej kategorii wiekowej oraz turnieju otwartym.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii mogą łączyć kategorie.
Sędziowie stolikowi typowani będą przez sędziego głównego spośród uczestników
Turniej rozgrywany piłkami plastikowymi Gewo ***

NAGRODY:
Pula nagród wynosi co najmniej 4000 zł
za miejsca I-VI: puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zasady finansowania:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne
HARMONOGRAM ZAWODÓW
9.00 -9.45 rozgrzewka, potwierdzanie uczestnictwa
9.45-10.00 losowanie
10.00 uroczyste otwarcie Zawodów
14.00 ( nie wcześniej niż) początek turnieju open
Szczegółowy harmonogram gier zostanie przedstawiony w dniu zawodów

UWAGI KOŃCOWE:
Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem,
Zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach,
- organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne,
Uczestników obowiązuje strój sportowy,
Zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność,
Ubezpieczenie zawodników we własnym zakresie,
Koszty dojazdu we własnym zakresie,
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione podczas zawodów,
Organizatorzy nie przewidują posiłków dla zawodników,
Każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych, w szczególności zdjęć;
Sprawy sporne oraz nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i
organizatorzy

Międzyszkolny Klub Sportowy
Przy Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym