Jak to nazwać ? Aby było delikatnie a zarazem dosadnie. - Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
 
 
Nawigacja
Tenis stołowy

Forum

2 liga

3 liga

4 liga zach�d

5 liga Gr.A Krak�w

5 liga Gr.B Krak�w

Video

Szukaj

Kategorie Newsów
Archiwum Newsów
Mapa Serwisu

Kontakt
Statystyki strony
Klub Sportowy Podwawelski - Tenis stołowy - Turnieje Poniedziałkowe
WITAMY:
yqWymoreHallwachskv
jako nowego użytkownika.

Zarejestrowanch Uzytkowników: 63169

Super Administratorzy: 2
Administratorzy: 7
Użytkownicy: 63160

Użytkownicy Online:

tomekjez 5 dni
Blady 2 tygodni
Mamasita 6 tygodni
BOCHMAR 9 tygodni
alek10 tygodni

Gości Online: 4

Twoje IP to: 35.173.57.202

Kategorie Forum 46
Wštki na Forum 720
Posty na Forum 2195
Komentarzy 4586
Księga Gości
Newsy 1389
Artykuły 19
Foto Albumy 17
Zdjęcia w Albumach 263
ściagniętych plików 22
Kategorie Downloads 3
Ciekawe Strony 10
Postów w Shoutbox 6670
Ostatnio Widziani
tomekjez 5 dni
Blady 2 tygodni
Mamasita 6 tygodni
BOCHMAR 9 tygodni
alek10 tygodni
losfer10 tygodni
doktorek12 tygodni
FilipU16 tygodni
Marthinus21 tygodni
Holly22 tygodni
Ostatnie aktywne Tematy
Wątek Odpowiedzi Ostatni Post
Punktacja po 2 Turniejach 0 tomekjez 10-09-2019 16:26
Punktacja po 16 Turniejach ... 0 tomekjez 26-08-2019 22:32
Punktacja po 15 Turniejach 0 tomekjez 23-08-2019 10:13
Punktacja po 14 Turniejach 0 tomekjez 20-08-2019 08:54
Punktacja po 13 Turniejach 0 tomekjez 15-08-2019 22:17
PustaMiska - akcja charytatywna
Jak to nazwać ? Aby było delikatnie a zarazem dosadnie.
4 liga Kraków Tenis StołowyJak to nazwać ? Aby było delikatnie a zarazem dosadnie.

Regulaminy rozgrywek ułatwiają rywalizację gdyż określają zasady np. ilości drużyn w ligach, spadki i awanse itd.. itd.
KOZTS pogubił się całkowicie w rozgrywkach ligowych w 2011 roku, tak na końcu zeszłego sezonu jak i na początku tego.
Poprzedni sezon zamieszanie w barażach o III i IV ligę, obecny sezon, ilość drużyn w IV lidze i jak to napisałem w tytule, „aby było delikatnie a zarazem dosadnie” zmiany w treści regulaminu. W jednym przypadku okropny zeszłoroczny regulamin IV ligi Kraków napisany na nowo. Ale tu jedna wtopa…

Wciśnięcie 13 drużyny do rozgrywek.
Regulamin rozgrywek KOZTS jasno mówi:
3.2. Rozgrywki ligowe.
3.2.1. Zmiany o powiększeniu lub zmniejszeniu liczby drużyn w rozgrywkach
ligowych organizowanych przez KOZTS muszą być podane z rocznym
wyprzedzeniem.


I z tym punktem nie ma dyskusji, w zeszłym sezonie obowiązywało 12 drużyn i tak ma być w tym sezonie. Jeśli istnieje taka wola przedstawicieli klubów i związku to można zmieniać, na więcej, na mniej, jeśli jest taka potrzeba, ale za rok.

Która z tych drużyn jest tą „13-tą „ ?
GMK Zielonki
KS Contra 06 Kraków
-:-
KS Cracovia 1906 Kraków
-:-
KS Górnik Wieliczka
-:-
KS „Podwawelski” Kraków III
-:-
MKS KSOS Kraków II
-:-
MKS KSOS Kraków III
-:-
OZMCh „YMCA” Kraków
-:-
PKS Porta Kraków
-:-
UKS Zarabie Myślenice II
-:-
UKS „Jola” Kraków
-:-
UKS „Rokicie” Szczytniki II
-:-
„Magnum-Wesem” Koźmice WielkieLink do regulaminu IV ligi Kraków sezon 2010/2011
Link

Link do regulaminu IV ligi Kraków sezon 2011/2012
Link

Link do regulaminów sezon 2010/2011
Link

Link do regulaminów sezon 2011/2012
Link

Link do „naszej” dyskusji w tym temacie z 10 maja 2011r.
Link

Teraz fragment dotyczący lig, żeby wiedzieć według jakich zasad gra się w tym sezonie:
REGULAMIN ROZGRYWEK KRAKOWSKIEGO OKRĘGOWEGO
ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO NA SEZON 2011/2012


3.2. Rozgrywki ligowe.
3.2.1. Zmiany o powiększeniu lub zmniejszeniu liczby drużyn w rozgrywkach
ligowych organizowanych przez KOZTS muszą być podane z rocznym
wyprzedzeniem.
3.2.2. Zasady uzupełniania wolnych miejsc w lidze określane są w szczegółowym
regulaminie danej ligi wydawanym przed rozgrywkami przez organ prowadzący
ligę.
3.2.3. Jeśli w rejonie do rozgrywek zgłosi się większa ilość drużyn KOZTS powołuje
tam V ligę.
3.2.4. Poszczególne mecze rozgrywane są u drużyn wymienionych w terminarzu
rozgrywek na pierwszym miejscu, zwanych gospodarzami.
3.2.5. Wszystkie rozgrywki drużynowe przeprowadzane turniejowo odbywają się w
miejscach ustalonych przez KOZTS.
3.2.6. Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A.
3.2.7. Terminarz rozgrywek ligowych opracowany jest zgodnie z kalendarzem
sportowym PZTS i KOZTS.
3.2.8. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach ligowych:
3.2.8.1. Zgłoszenie drużyny poprzez złożenie ankiety do dnia 31 sierpnia 2011
r., po wcześniejszym złożeniu wniosków o wydanie licencji klubowych i
zawodniczych dla wszystkich zawodników każdej drużyny, wniesieniu
opłat za wpisowe, licencje zawodnicze i klubowe oraz uregulowaniu
wszelkich zaległych opłat i kar. Dla każdej drużyny w ankiecie
obowiązkowo podaje się dane osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie
wyników („osoba odpowiedzialna”) do internetowego systemu ligowego
KOZTS („system ligowy). Dopuszczalne jest, aby jedna osoba
wprowadzała wyniki dla kilku drużyn klubu. Ankietę należy pobrać ze
strony internetowej KOZTS, wypełnić komputerowo i przesłać pocztą
elektroniczną na adres krakowski@pzts.pl w formie edytowalnego pliku.
Ankieta powinna być wysłana z jednego z zadeklarowanych w niej
adresów poczty elektronicznej. Ankiety papierowe nie będą przyjmowane.
Wysokość wpisowego, płatnego do prowadzącego rozgrywki, corocznie
ustala KOZTS.
3.2.8.2. Udział w zebraniu ligowym, które odbędzie się najpóźniej na dwa
tygodnie przed startem rozgrywek, nie później jednak niż 23 września
2011 r., a jego termin będzie podany z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Imienne składy drużyn na formularzu dostępnym na stronie KOZTS
muszą zostać podane najpóźniej podczas zebrania ligowego.
3.2.8.3. Wprowadzenia imiennego składu drużyny do systemu ligowego przez
osobę odpowiedzialną na pięć dni przed startem rozgrywek, pod rygorem
niedopuszczenia drużyny do startu w rozgrywkach.
3.2.8.4. Zawodnik zgłaszany do drużyny w trakcie trwania rozgrywek musi być
dopisany do systemu ligowego przed pierwszym meczem w którym
wpisany jest do protokołu.
3.2.9. Weryfikacja rozgrywek II, III, IV i V ligi oraz baraży o te ligi i PP należy do
prowadzącego rozgrywki.
3.2.10. Od decyzji prowadzącego przysługuje odwołanie do Wydziału Gier i
Dyscypliny Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego („WGiD”),
następnie Zarządu KOZTS w pierwszej instancji, Wydziału Rozgrywek PZTS w
drugiej instancji i Zarządu PZTS w trzeciej instancji. Decyzje Zarządu PZTS są
ostateczne.
3.2.11. Jeżeli dwie drużyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w
nowym terminie wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki, to mecz ten
– po bezskutecznym zakończeniu negocjacji może być zweryfikowany
obustronnym walkowerem ze wszelkimi konsekwencjami tej decyzji.
3.2.12. Powołanie do kadry reprezantacji Polski, kadry wojewódzkiej albo
udział w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym („OTK”), MPS, MMP, MPJ,
OOM, PPM, Grand Prix Weteranów („GPW”), Mistrzostwach Polski Weteranów
(„MPW”) nawet jednego zawodnika drużyny w terminie meczu ligowego może
być podstawą do przełożenia meczu „z urzędu”. W takim wypadku
zainteresowana drużyna składa wniosek do prowadzącego rozgrywki na 5 dni
przed terminem meczu.
3.2.13. Drużyna grająca w II lidze kobiet i mężczyzn oraz III lidze mężczyzn
ma prawo prosić w uzasadnionych przypadkach, po wniesieniu opłaty podanej
w punkcie 4.7, organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu, ale tylko
na termin wcześniejszy od planowanego. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż 7 dni przed
terminem meczu. Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na termin późniejszy
może wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności.
3.2.14. W pozostałych ligach przełożenie meczu może odbyć się tylko na
termin wcześniejszy od planowanego.
3.2.15. Za przełożenie meczu (bez względu na to, czy ustalono nowy termin
czy nie) bez wprowadzenia tej informacji do systemu ligowego albo brak
wprowadzenia informacji o nierozegraniu meczu nakłada się karę finansową w
kwocie określonej w punkcie 4.12.
3.2.16. Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę finansową w kwocie
określonej w punkcie 4.13. Oddanie trzech meczów walkowerem powoduje
wykluczenie drużyny rozgrywek.
3.2.17. Drużynę wykluczoną bądź wycofaną z rozgrywek traktuje się jako
spadkowicza z danej klasy rozgrywkowej. Drużyna ta nie otrzymuje punktów
do współzawodnictwa KOZTS.
3.2.18. Drużyny rozwiązywanej (likwidowanej) nie bierze się pod uwagę w
postępowaniu spadkowym w danej klasie rozgrywkowej. Drużyna ta nie
otrzymuje punktów do współzawodnictwa KOZTS, a w przyszyłem sezonie
rozgrywkowym nie będzie uczestniczyć w rozgrywkach ligowych (ewentualnie
może zgłosić się do najniższej klasy rozgrywkowej).
3.2.19. W przypadku rozwiązania, wykluczenia bądź wycofania drużyny w
trakcie sezonu stosuje się następujące zasady postępowania:
3.2.19.1. jeżeli nastąpiło to w trakcie I rundy, wszystkie jej dotychczasowe
wyniki zostają anulowane;
3.2.19.2. jeżeli nastąpiło to w trakcie II rundy, wyników I rundy nie anuluje się,
natomiast wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się.
3.2.20. Odpowiedzialnym za weryfikację sal do rozgrywek II, III, IV i V ligi jest
Wydział Spraw Sędziowskich („WSS”) organu prowadzącego rozgrywki.
Weryfikacji podlega sala pod kątem warunków do gry, takich jak rozmiary pola
gry, rodzaj oświetlenia, wyposażenie w sprzęt, stan podłogi, itp.
3.2.21. Osoba odpowiedzialna danej drużyny jest zobowiązana, po meczu
rozgrywanym w roli gospodarza, do wprowadzenia szczegółowych wyników
meczu w systemie ligowym, nie później niż w dniu następnym po rozegrania
meczu. W przypadku nieprzewidzianych trudności technicznych (np. awaria
dostępu do internetu) wyniki muszą być przekazane telefonicznie do WGiD
albo prowadzącego rozgrywki (numery telefonu podane na stronie KOZTS).
Dopuszcza się możliwość aktualizacji wyników przez osobę wyznaczoną przez
KOZTS (zob. opłaty opcjonalne punkt 4.11).
3.2.22. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z protokołem osoba
odpowiedzialna informuje o tym fakcie drużynę przeciwną poprzez wysłanie
wiadomości e-mail na adres drużyny podany w systemie ligowym oraz WGiD
(wgid@kozts.pl). Drużyna przeciwna jest zobligowana do natychmiastowego
dokonania korekty. Błędne wpisanie oraz opóźnienie w korekcie wyniku
podlega karze regulaminowej.
3.2.23. Po zakończeniu I rundy rozgrywek ligowych nastąpi weryfikacja
uregulowania kar i opłat, które zatwierdzi KOZTS. Drużyny posiadające
zaległości finansowe wobec organu prowadzącego rozgrywki albo KOZTS
zostaną wykluczone z rozgrywek.
3.3. Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim.
3.3.1. Celem rozgrywek jest wyłonienie półfinalistów, którzy wystąpią w Pucharze
Polski na szczeblu centralnym.
3.3.2. Drużyna składa się minimum z 3 zawodników, a maksimum z 4 zawodników.
3.3.3. Rozgrywki prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji. Rozgrywany
jest tylko jeden mecz.
3.3.4. Zasady losowania: drużyny losowane są w przedziałach ustalonych na
podstawie klasy rozgrywkowej, w której występuje pierwsza drużyna klubu,
poczynając w kolejności od najwyższej do najniższej klasy rozgrywkowej, tj.
Ekstraklasa/Superliga, I liga, II liga, III liga itd.
3.3.5. Gospodarzami spotkań w I rundzie są zespoły aktualnie niżej sklasyfikowane
w rozgrywkach ligowych. W kolejnych rundach w roli gospodarza występuje
ten zespół, który w poprzedniej rundzie był gościem. Jeżeli w skojarzonych
parach obie drużyny były gospodarzami lub gośćmi, o tym kto będzie
gospodarzem decyduje niższa pozycja w rozgrywkach ligowych.
3.3.6. Wzór protokołu meczu znajduje się w regulaminie PZTS (protokół meczu
drużynowego Puchar Polski).
Komentarze
czkamyk dnia październik 01 2011 17:30:26
Nie będę się rozpisywał o złośliwym terminarzu- wystarczy że powiem że na 8 wspólnych terminów 5 razy YMCA I i YMCA II grają w tym samym czasie.
Niewątpliwie w końcu- dwa i trzy lata temu zgłaszałem na zebraniu że jest to skandal że gra się po 3 a nie po 4 osoby w 4 lidze.
Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi czy drużyna z kobietą może awansować.Cieszy mnie że w końcu nie ma zamieszania z barażami o 3 ligę , bo powiem dziś tak,że zgodnie z regulaminem 3 ligi z poprzedniego sezonu baraże zostały rozegrane niezgodnie z nim-"ostatnia(dziesiąta) drużyna gra baraże o 3 ligę.
Jednak jakby nie wybiegać w przyszłość związek powinien dziś wiedzieć jakim systemem gra się baraże w przyszłym roku-tak jak 3 czy 4 liga??!!!!!!!!
3.2.20. Odpowiedzialnym za weryfikację sal do rozgrywek II, III, IV i V ligi jest
Wydział Spraw Sędziowskich (rWSSr1smiley organu prowadzącego rozgrywki.
Weryfikacji podlega sala pod kątem warunków do gry, takich jak rozmiary pola
gry, rodzaj oświetlenia, wyposażenie w sprzęt, stan podłogi, itp.
Tu akurat jestem po rozmowie z Panem Jerzym Kumalą i nie powiem wprost jak to jest, może po meczu Trzebini w 1 lidze coś się pojawi na forum.
Jak się ma gra zespołu 3 osobowego i 4 osobowego-drużyna kompletna i niekompletna podczas prezentacji.
Na koniec ciekawe jak szanowny związek wywiąże kluby z obowiązku gry w jednakowych strojach.
Bardzo proszę by San Gin nie odpowiadała na to co napisałem.
KOLEJARZ dnia październik 01 2011 19:45:34
Doktorek wszyscy wiedzą,że baraż o IV ligę odbył się nie tych drużyn co trzeba.Wtedy grały drużyny UKS Rokicie II-Maraton Krzeszowice a grać powinny UKS Rokicie Szczytnik II-KS Contra 06 Kraków.Faktycznie jest to nie zgodnie z regulaminem.Tylko to powinno być rozstrzygnięte z końcem tamtego sezonu.Jest to duży pasztet i patrząc tylko z literą prawa sprawa nie do ruszenia,bo każda z drużyn może się odwoływać do zapisu regulaminu i każda z drużyn ma racje ,sprawę zawalił wydział gier KOZTS.
doktorek dnia październik 01 2011 21:29:21
Poniżej linki do tematów IV ligi:


http://www.tenisstolowy.eu/news.php?readmore=885

http://www.tenisstolowy.eu/news.php?readmore=877

http://www.tenisstolowy.eu/news.php?readmore=824

http://www.tenisstolowy.eu/news.php?readmore=828

http://www.tenisstolowy.eu/news.php?readmore=820
FilipU dnia październik 01 2011 22:20:42
czkamyk nie odpowiadałbym na Twojego posta ale ostatnie zdanie jest zbyt prowokujące i dlatego odpowiadam bo nie masz żadnego prawa mi tego zabronić.
Bardzo mi przykro, że nauczyciel z kilkunastoletnim stażem nie zna dobrze języka polskiego i nie rozumie zapisów regulaminu trzeciej ligi. Powtarzam raz jeszcze w barażach o utrzymanie w trzeciej lidze gra ostatnia niespadająca czyli 10 bo 11 i 12 to są beniaminkowie z lig IV. Jeszcze raz powtarzam ostatnia nie spadająca drużyna co po uwzględnieniu spadków z drugiej ligi wcale nie oznacza dziesiątej drużyny w tabeli ligowej. Według mnie taką drużyną ostatnią niespadającą był Podwawelski II bo na stan wiedzy z maja 2011 nikt nie wiedział czy wycofana Bronowianka z 2 ligi przystąpi do rozgrywek w nowym sezonie.
Tak samo było z barażami o IV ligę pamietam jak dziś, ze piszać na forum KOZTSu dostałem odpowiedź że i tak jakaś się drużyna wycofa z IV ligi i pozostanie tych drużyn 12 co okazało się nie prawdą.
Cały pasztet z ligami jest z tego, że nie uważnie czyta się regulamin a co gorsza robi to wgid koztsu.
Co do weryfikacji sal nigdzie w żadnym regulaminie na sezon 2011/12 nie znazłem informacji jakie warunki ma spełniać sala i jaka ma byc wielkość pola gry. Nie ma tego ani w zapisach PZTSu ani KOZTSu. Jedynie w latach ubiegłych był zapis w regulaminie IV ligi krakowskiej o korcie o wymiarach 9x5.
Kolejna sprawa fikcja z zebraniem ligowym o tym mi się już nie chce pisać ale na zebraniu 4 ligi stawiło się 3 przedstawicieli a zebranie 3 ligi było zorganizowane na wtku seniorów w krakowie na wniosek przedstawicieli drużyn a nie organu prowadzącego.
Kolejna fikcja to serwis ligowy, który nie działa a jest obowiązkowy.
Generalnie bajzel jest i nie ma kto z nim zrobić porządku.
alien dnia październik 02 2011 01:13:23
San Gin: ja się w temat tych awansów i spadków nie zagłębiam ( za bardzo ). Wiadomo jest - że one były przeprowadzone na dużym spokoju - bez podstawowych danych - i można by po nich pojeździć tyle ile wlezie - a nawet trzeba - właśnie po to , żeby takie kwiatki się nie powtarzały.
To co mnie martwi ( w twoim wykonaniu ) to fakt - że bardzo skutecznie ( albo jak kto woli bardzo chętnie ) przyczepiasz się do błędów, niedociągnięć i nieścisłości jakie powstają na różnych etapach rozgrywek , w różnych ligach i na różnych szczeblach, ale jeszcze chyba nigdy nie przeczytałem z twojej strony jakiejkolwiek propozycji jak to powinno wyglądać, jak zmienić regulamin, jak zmienić rozgrywki, co poprawić i dlaczego!! (ale konkretnie i spójnie - a nie tak , że ma być dobrze i tyle ... )
Cały czas przywalasz się do kolejnych osób , do kolejnych klubów i kolejnych prezesów (ulżyj sobie na mnie - przecież to ja słynę z tego, że się do prezesów przywalam !! )
Spróbuj choć w najmniejszym stopniu trzymać parytety - i na 3 rzeczy do których się przywalasz , przedstaw choć jedną konstruktywną propozycję.

I tak - nie mam żadnych wątpliwości, że teraz do mnie się przywalisz ( tutaj znajdziesz sporo tematów do których nawet można się przywalić ) tylko czy to cokolwiek zmienia w twoim temacie ?
Wejdź do jakichkolwiek władz, zaproponuj jakiekolwiek rozwiązania, spróbuj przeforsować jakąkolwiek swoją propozycje - zamiast stać i gderać jak stara baba w ciąży że wszystko Ci się nie podoba.
I żeby Ci odebrać amunicję - to ani nie bronię tych awansów , ani nie bronię Cześką - tylko po prostu mi się głupio robi, ze zanim przeczytam twojego posta to wiem co w nim będzie napisane. To jest tak schematyczne i powtarzalne - jak metamorfozy prezesa Kaczyńskiego przed każdymi wyborami, z krwiożerczego wroga rządu i UE , do bogobojnego, poczciwego przedstawiciela starszego pokolenia polskiej prawicy.
czkamyk dnia październik 02 2011 06:59:41
Alien pamiętam wrzawę przed ostatnim walnym zebraniem na TOMEX-ie.Przybyła cała Bronowianka -działacze.Najmłodsi z tego co kojarzę to Klag i Homola,reszta wiadomo........
Nie zmieni się nic,jak zarówno na górze i dole będą konserwatyści.Całe okienko transferowe to idiotyzm-patrz np. Tosia.
Ś.p. Andrzej Grubba jak to się mówiło wyprowadził tenis stołowy ze świetlic na salony a dziś się gra po piwnicach.
Alien ja nie mam nic do San Gina oprócz tego że ma swój tok myślenia, który mi i pewnie innym nie odpowiada smiley
Chodzi mi żeby regulamin był jasny i precyzyjny.Ja się czepiam bo dla mnie ostatnia(10) drużyna która miała grać baraże to YMCA a nie Opoka II, choć każdy kto wie to WGiD balansuje na linie cyrkowej i tym sposobem jest w 4 lidze 13 zespołów.Może by było 12 gdyby KSOS II chciał grać w 3 lidze,ale jest inaczej.Zatem powinien być dodany jeszcze jakiś punkt regulaminu by nie było tak jak dziś jest.Dobrze że zmieniony został ten punkt do którego się czepiałem odnośnie baraży smiley
Inna kwestia to czy kluby będą miały informacje przed 2 rundą czy drużyna X czy Y zapłaciły karę za brak jednolitych strojów.
P.S.
Jak ma się wpisywanie adnotacji w protokole?Czy jeśli cokolwiek wpiszę związek nie powinien mnie później(ustawowe dwa tygodnie) poinformować co z tym zrobił?
doktorek dnia październik 02 2011 19:59:42
Jak to mówił Pawlak "nie wytrzymam wyjdę z siebie i stanę obok" jak po raz enty słyszę interpretację tej 10-tej drużyny. San Gin to wytłumaczył jasno i wyraźnie. Regulamin jest napisany dobrze i wyraźnie, czytać należy po kolei a nie wybrane punkty.

6.1. Procedura spadkowa odbywa się w następujących, kolejno przeprowadzanych krokach:
a) przeprowadza się awanse do ligi II,
smiley przeprowadza się spadki z ligi II, c) do ligi IV spada bezpośrednio w kolejności od dołu tabeli tyle drużyn by w lidze pozostało
10 drużyn,
d) ostatnia (10) drużyna rozgrywa turniej barażowy z v-ce mistrzami lig IV,
e) pozostałe dwa miejsca zajmują mistrzowie lig IV.
FilipU dnia październik 03 2011 07:37:30
Alien bardzo cię proszę mogę ci na maila przesłać regulamin IV ligi, który razem z Panem Biernatem ze Szczytnik pisaliśmy przed tym sezonem. Niestety wylądował w koszu bo Kozts po zleceniu napisania regulaminu zmienił zdanie i stwierdził żeyby ujednolicić regulaminy. Po drygie ja nie atakuje KOZTSu czasem też bronie.Przeczytaj sobie posty pod tematatmi związanymi z wysłaniem ankiety klubowej za pomocą internetu do związku.
Kolejna rzecz jak mnie pamięć nie myli todwa lata temu przed startem ligi było dobre zebranie( z duzym minusem za dopuszczenie Trzebini) gdzie powstały podstawy obecnego regulaminu. Byłeś też na tym zebraniu.
czkamyk napisz mi dokładnie co Ci nie pasuje w moim toku rozumowania poza tym, że inaczej interpretujemy ten punkt o spadku z 3 ligi.
Odnosnie strojów w IV lidze to jest niedoweryfikacji dlatego że sędziuje osoba z jednej z grających drużyn, a nie sędzia. Osobiście byłbym za wykreśleniem tego punktu.
To samo się tyczy przekładania meczów. Teraz jest fikcja i wszyscy przekładają przekładali i bedą przekładać mimo to że nie ejst to zgodne z regulaminem ten punkt też by trrzeba zmienic i zezwolic na przekładanie meczy w granicach zdrowego rozsądku tzn przekładamy mecze i zgłaszamy to do związku, ale jeżeli przełozenie meczu wygląda tak że dwie drużyny cos kombinują lub ma to miejsce w dóch ostatnich kolejkach( gdzie decyduje się układ tabeli na drugą rundę) to bym tego zakazał.
P.S. Ja bym zostawił śp Andrzeja Grubbę i nie mieszał go do naszcyh spraw przyziemnych.
doktorek dnia październik 03 2011 10:33:17
Głównym tematem jest nieregulaminowa zmiana regulaminu aby wprowadzić 13-tą drużynę.
Ciekaw jestem jak KOZTS będzie chciał wyegzekwować ewentualne kary regulaminowe.
FilipU dnia październik 04 2011 11:41:17
Wydaje mi się, że powinien sie odbyć dodatkowy baraz pomiędzy Szczytnikami a Contrą. Generalnie liga liczyłaby 12 drużyn gdyby:
1) Cracovia( przynbajmniej tak część osób mówiło wycofałaby sie z IV ligi albo
2)KSOS II zagrałby w 3 lidze w miejsce Kozinca.

W piatej lidze też jest mała afera trzy druzyny nie powinny tam grać. Cytując regulamin:
1.3. Województwo małopolskie podzielone zostało na cztery rejony:
1.3.1. Rejon Kraków obejmujący miasto Kraków oraz powiaty chrzanowski,
krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki i wielicki.
1.3.2. Rejon Nowy Sącz obejmujący miasto Nowy Sącz oraz powiaty gorlicki
nowosądecki, i limanowski.
1.3.3. Rejon Nowy Targ obejmujący powiaty myślenicki, nowotarski, oświęcimski,
suski, tatrzański i wadowicki.
1.3.4. Rejon Tarnów obejmujący miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski,
dąbrowski i tarnowski.

W sumie w 4 lidze Zarabie powinno grać w grupie nowotarskiej
KOLEJARZ dnia październik 05 2011 20:48:52
San Gin baraż jest nie możliwy z tego względu że w Szczytnikach zawodnicy którzy grali nie mają licencji lub grają w 3 lidze,albo zmienili kluby i mają wykupione licencje innych klubów.Regulamin mówi jasno kiedy kończą się rozgrywki klubowe a w szczególności baraże.Związek tego już nie ruszy bo dopiero by się zaczęłosmileydwołania,protesty i inne cuda na kiju.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

tomekjez
30/08/2019 16:07
Rozdanie nagród za obydwa TOPy (wiosna i lato) odbędzie się 9.09.2019 na turnieju poniedziałkowym

tomekjez
26/08/2019 22:46
z tego powodu przynajmniej 4 osoby w kolejności z następnych miejsc czyli: 17,18,19, 21,23,24,25,26 (20 i 22 nie bedzie na pewno)

tomekjez
26/08/2019 22:40
Na tą chwilę już wiem, że z pierwszej 16-ki kwalifikującej sie do gry w TOPie nie pojawią się na pewno 4-ry osoby, oraz z następnych w kolejności nie będzie na pewno 1-ej

tomekjez
26/08/2019 22:36
Ostatni turniej cyklu letniego 2019 za nami. TOP12 odbędzie się jak już pisałem 28.08.2019 w środę.

tomekjez
21/08/2019 22:45
tu na czacie, przez kolegę... itd - wchodzą do gry za nich następne osoby klasyfikacji

Archiwum